Cobalt Red
Cobalt Red

Cobalt Red

Tôi đọc sách tài chính/đầu tư khá chậm. Quá trình đọc là một cuộc đối thoại, phản biện hay chiêm nghiệm với tác giả, và cứ sau một cuốn sách mà tôi đọc nghiêm túc thì tôi thường mệt lử. Sau mỗi cuốn như vậy, tôi thường giải trí bằng một cuốn sách hoặc nhẹ nhàng và dễ đọc hoặc về một chủ đề hoàn toàn mới. Khi đọc một cuốn sách hoàn toàn mới, tôi chẳng có gì để argue với tác giả, vì có biết gì đâu.

Tôi chọn đọc Cobalt Red vì một lý do như thế. Chưa được một trăm trang trong cuốn sách mỏng chỉ khoảng ba trăm năm mươi trang, tôi hoàn toàn ấn tượng. Wow. Trong phần một trăm trang đã đọc, cấu trúc rõ ràng, các lập luận mạch lạc.