Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (31)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (31)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (31)

26-04-2016, 02:31 PM

Còn tuần cuối cùng nữa là xong rồi. Tuần cuối là tuần thi cử, lắm bài tập cho assignment lẫn ôn thi quá. Giá như có đủ credit để có thể drop được cái môn Real Options này. Để tốt nghiệp được cần 60 credits, mà hiện tại đang có 59.5. Take cái lớp Real Options thì thành ra có 61 credits, nhưng không theo cái lớp này thì lại thiếu nửa credit, không đủ để ra trường. 

Tối nay phải làm xong report cho môn Banking (module trước là Trung gian tài chính, financial intermediaries). Làm xong report thì làm tiếp cho môn Real Options này, nhưng mới chỉ xong problem đầu tiên, còn lại 2 problem nữa. Ông giáo thần kinh bắt là phải làm bài tập dài không dưới 12 trang để nộp cho ổng. Cái môn Real Options này lằng nhà lằng nhằng vớ va vớ vỉn, đúng kiểu vớ vẩn của bọn consulting. 

Bây giờ là 3:20 sáng, đành làm tạm gói mì ăn rồi chuyển sang đọc bài môn Derivatives. Vừa ăn vừa đọc, ăn xong thì đi ngủ vậy. Mai thứ Ba có môn Securities Analysis may đã pitch stock xong thì không phải làm gì. Có môn Derivatives đến lớp ông giáo ôn lại để thứ Năm thi. Sau môn Derivatives này thì phải đi làm giám khảo cho cái môn Financial modeling, đến 7h tối mới được về. 

Sau đó, làm tiếp bài. Thứ Tư due môn Real Options Valuation, thi hết kì môn Banking. Phải làm giám khảo tiếp môn Financial Modeling vào các kẽ hở trong ngày cho đến 7 giờ tối. Thứ Năm có môn Securities Analysis không phải làm gì, và môn Derivatives thi hết kì. 

Giá mà drop được môn Real Options Valuation này thì có phải đời bớt khổ không