Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (32)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (32)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (32)

28-04-2016, 03:46 PM

Đêm cuối cùng thức khuya để ôn bài. Bây giờ là 4:40 phút sáng, vẫn đang ôn bài cho mai thi môn Derivatives.

Sắp hết đời sinh viên rồi, cũng thích nhấm nháp enjoy cảnh cày bừa trâu bò này, muốn làm thêm tí nữa nhưng mà mệt quá, chắc phải ngủ chợp mắt tí. Mai skip lớp Securities Analysis vì đã pitch stock rồi, đến khi thi final chắc chỉ cần làm cẩn thận không sai tí là được 4.0 thôi. Mai thi lúc 12:40 đến 2:00pm. Sau khi thi thì lại đi trông thi môn Modeling là coi như xong xuôi việc học hành. Môn Securities thi final tận thứ Năm tuần sau nên coi như không có áp lực.