Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (8)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (8)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (8)

14-03-2015, 05:41 AM

Ồi, ở Cali tôi có vụ đâm vào đít một xe khác trên highway, sợ xanh cả mắt. May phước tổ đâm vào cái hôm mình có bảo hiểm cover rồi, chứ đâm vào đêm hôm trước lúc chưa có thì chắc toi. Giờ nghĩ lại cũng hay, nhưng tôi lười kể lắm hehe.