Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (6)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (6)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (6)

26-02-2015, 12:33 AM

Chuẩn bị bước vào phòng thi Micro. Chiến lược là cố gắng viết thật nhiều ý mình hiểu, và vẽ ra mấy cái đồ thị MR MC, còn tính toán đúng sai không quan trọng. Con mẹ nhà nó, dậy Macro thì không dậy, đi dậy Micro.  Hic.