Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (19)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (19)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (19)

18-11-2015 12:37 AM

Năm nay mùa đông ấm hơn, được cho là hệ quả của El Nino. Cuối tháng Mười đầu tháng Mười một mà nhiệt độ có đợt hơn 70 độ. Trời nóng. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm dần, nhưng vẫn thường thấy trên 50 độ cho tới khoảng 60 độ. 

Hôm nọ từ buổi TA meeting đi trên đường về nhìn thấy bông tuyết đầu mùa. Trời đầu tiên là mưa lưa thưa, rồi có vài bông tuyết bay bay. Sau đấy trời tạnh. 

Mấy hôm nay trời trong vắt, xanh ngắt, đẹp lắm.